Fins del Ateneu Republicà de Catalunya

  • Realitzar activitats i projectes orientats a la recuperació de la memòria i de la història republicana.
  • Desenvolupar projectes de caràcter cultural que promoguin la difusió del pensament i dels valors del republicanisme, del federalisme i del laïcisme.
  • Desenvolupar iniciatives de participació ciutadana que contribueixin al debat, a la movilització popular, a la pedagogia cívica sobre les qüestions indicades. 
  • Organitzar cursos, conferències, congressos, exposicions, premis, vetllades literàries i artístiques, i tots aquells actes que contribueixin a fomentar la investigació i el debat sobre les qüestions indicades.
  • Divulgar les activitats de l’Associació mitjançant l’edició, impresa o digital, de les revistes o butlletins que decideixi l’assemblea de socis, així com redactar, editar, patrocinar i distribuir fulletons, monografies i publicacions, científiques, literàries o artístiques, de formació, creació, informació i divulgació sobre temes relacionats amb la teoria i la història del pensament republicà.
  • Qualsevol altra no citada anteriorment però que estigui en la línia de l’esperit de l’associació.

Deixa un comentari

Filed under ARC

Els comentaris estan tancats.